Obudowy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wprowadzane jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych lub ich podzespołów i części.

W układu ze grubymi dysproporcjami w rozmiarze bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo łatwiejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do produkcji w ostatnich dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dane są do robocie w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w charakterze ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na znaczeniach, na jakich może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być wystarczająco oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie posiadają na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji i świadczenia tego modelu urządzeń. Więcej na fakt Atex znajdziesz tutaj.