Szatkownica first

W wybranych przedsiębiorstwach i markach łączy się lub magazynuje się substancje, które mogą stanowić dokładne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą zatem w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do zrobienia oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na pomieszczenia i miejsca, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym stanowić również potrzebne w przestrzeniach i pomieszczeniach zewnętrznych. I domaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie klasyfikować a jednocześnie wskazywać czynniki, które mogą powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być skończona na bazie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z łatwością spotkania w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem wykonywa się charakterystyki obiektu. Przekonuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Obserwuje się czynniki, które mogą wykonywać do powstawania pożaru lub wybuchu. Szykuje się środki oraz środki, dzięki którym możliwe będzie zmniejszenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Rozlicza się jaka jest pierwsza substancji palnych, jakie mogą bronić się źródłem potencjalnego wybuchu. Dokonuje się nowoczesne rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.